Зоран Бабић у Стопањи

 

Посета народног посланика Зорана Бабића селу Стопања.