Почетак радова на деоници пута Стопања-Тоболац

 

Заменик председника општине Трстеник Дејан Раковац обишао је данас почетак радова на деоници пута Стопања-Тоболац у дужини од 2 km, који се ради у сарадњи са Министарством привреде.
Радове изводи Техноградња-Крушевац , вредност радова је око 18 милиона динара од којих половину финансира општина Трстеник. 
У оквиру овог пројекта је и деоница пута Попина-Дубље дужине 2 km.