Радови на ревитализацији пољских путева у општини Трстеник

 

Председник општине Трстеник Александар Ћирић обишао је радове на ревителизацији пољских путева који је општина Трстеник потписала са Министарством пољопривреде , вредност уговора је 10 милиона динара . Насуће се 15 km пољских путева . До сада су насути путеви у Риђевштици , Левићима , Д.Омашници и Округлици.