Месни одбори

MO: Трстеник 4-6
Адреса:
ЦАРА ДУШАНА 6 37240 ТРСТЕНИК, СРБИЈА
Пријем грађана:
Од 8.00-16.00 часова сваког радног дана
MO: Трстеник 1-3
Адреса:
ЦАРА ДУШАНА 6 37240 ТРСТЕНИК, СРБИЈА
Пријем грађана:
Од 8.00-16.00 часова сваког радног дана
MO: Почековина
Адреса:
Почековина б.б.
Пријем грађана:
Од 8.00-16.00 часова сваког радног дана
MO: Горња Црнишава
Адреса:
Горња Црнишава б.б.
Пријем грађана:
Од 8.00-16.00 часова сваког радног дана
MO: Доњи Рибник-Доња Црнишава
Адреса:
Доњи Рибник б.б.
Пријем грађана:
Од 8.00-16.00 часова сваког радног дана
MO: Горњи Рибник
Адреса:
Горњи Рибник б.б.
Пријем грађана:
Од 8.00-16.00 часова сваког радног дана
MO: Оџаци
Адреса:
Оџаци б.б.
Пријем грађана:
Од 8.00-16.00 часова сваког радног дана
MO: Попина-Дубље-Брезовица
Адреса:
Попина б.б.
Пријем грађана:
Од 8.00-16.00 часова сваког радног дана
MO: Осаоница-Чаири
Адреса:
Осаоница б.б.
Пријем грађана:
Од 8.00-16.00 часова сваког радног дана
MO: Трстеник 2
Адреса:
Пејовац б.б.
Пријем грађана:
Од 8.00-16.00 часова сваког радног дана
MO: Трстеник 7-13
Адреса:
ЦАРА ДУШАНА 6 37240 ТРСТЕНИК, СРБИЈА
Пријем грађана:
Од 8.00-16.00 часова сваког радног дана
MO: Трстеник 4-6
Адреса:
ЦАРА ДУШАНА 6 37240 ТРСТЕНИК, СРБИЈА
Пријем грађана:
Од 8.00-16.00 часова сваког радног дана
MO: Трстеник 1-3
Адреса:
ЦАРА ДУШАНА 6 37240 ТРСТЕНИК, СРБИЈА
Пријем грађана:
Oд 8.00-16.00 часова сваког радног дана