Вести

12. редовна седница Општинског већа општине Трстеник

Данас је одржана 12. редовна седница Општинског већа општине Трстеник. 

✅На дневном реду нашли су се извештаји за 2021. годину ЈКП Енергетика, ЈП за уређење грађевинског земљишта, као и ЈКСП Комстан.   

✅Образована је и комисија за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање мера енергетске транзиције. 

✅Такође, донета је Одлука о додели средстава за финансирање пројеката од јавног интереса ,,Да се ради и гради по твом, а у наредном периоду почеће и реализација свих пројеката који су испунили услове конкурса и који су одабрани од стране комисије.