Вести

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ ОДБОРНИЦИМА ПОДНЕЛА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

Председница општине Трстеник је на данашњој седници Скупштине Општине одборницима поднела извештај о раду за период 1.јануар - 31.децембар 2022.године

У наведеном периоду сазвано је и одржано 20 редовних седница општинског већа и 38 телефонских седница Већа. Председница општине је сазивала и председавала седницама Општинског Већа, где је у решавању питања из своје надлежности тражила мишљење овог органа.

Сазване су и одржане 2 редовне седнице Штаба за ванредне ситуације и 7 ванредних седница, којима је као командант Штаба председавала председница општине Трстеник.

Припремани су пројекти за конкурисање на различитим позивима Министарстава. У свим позивима, општина Трстеник је обезбедила средства за учешће у реализацији пројеката.

• На конкурсу Министарства привреде, општини Трстеник одобрено је 65 милиона динара намењених реконструкцији 3 путна правца и то 1300 m у Рујишнику, 1500m у Тоболцу и 500m у улици Цара Душана, са реконструкцијом тротоара.

• На конкурсу Министарства локалне самоуправе, општини Трстеник одобрено је 7 милиона динара за изградњу резервоара у Оџацима. Резервоар у Оџацима је сегмент пројекта који предвиђа изградњу инфраструктуре у циљу обезбеђивања услова за прикључење овог насељеног места на извориште Звездан. У току 2022.године извођени су радови на изградњи секундарне водоводне мреже у вредности од 12. 5 милиона динара.

• Изграђен је резервоар за воду у насељеном месту Почековина, за шта је издвојено 15 милиона динара. Резервоар је предуслов за уредно водоснабдевање мештана здравом пијаћом водом.

• На конкурсу Министарства енергетике, општини Трстеник одобрено је 13.349.985 динара за пројекат енергетске ефикасности на објекту матичне школе ОШ „Миодраг Чајетинац-Чајка“

• На конкурсу Министарства туризма и телекомуникација оптини Трстеник одобрено је 3.215.118,30 за изградњу спомен-парка Наталијина рамонда у дворишту Гимназије“ Вук Караџић“. Спомен- парк је изграђен у част 4700 погинулих Трстеничана којима до сада није подизано јеиднствено спомен-обележје.

• На конкурсу који расписује ЕУ Про Плус, општини Трстеник одобрено је 181.000 еура за пројекат енергетске ефикасности на објекту Дома здравља „Др Сава Станојевић“

• На основу пројекта који је приремила општина Трстеник, изведена је реконструкција центра насељеног места Велика Дренова, са саобраћајном сигнализацијом у оквиру зоне школе, чиме је значајно унапређена безбедност најмлађих учесника у саобраћају. Радове су финансирали Путеви Србије.

• На конкурсу Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре је општини Трстеник одобрило средства за израду ПДР у висиини од 2 милиона динара.

• Урађен је пројекат Јавно-приватног партнерства у области рационализације јавног осветљења, који је добио сагласност Комисије Владе Републике Србије и одборника СО Трстеник. Након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор којим се гарантују уштеде у уторшку електричне енергије. Циљ је замена 8490 светиљки у градском и сеоском подручју, чиме ће се омогућити бољи квалитет осветљења, уштеде у потрошњи , заштита животне средине и ефикаснија услуга.

• Потписан је уговор изградњи система за прераду отпадних вода и реконструкцију и проширење 20 km колекторског и канализационог система, инвестиционе вредности 11.5 милиона еура у циљу смањења инфилтрације подземних и атмосферских вода, као и у циљу повећања капацитета и проходности постојећег канализационог система у граду. Изградњом централног постројења за прераду отпадних вода капацитета 18.000 еквивалентних становника, обезбедиће се пречишћавање отпадних вода у Трстенику и градском насељу Грабовац.

• Потписани су уговори са Министарством за бригу о селу о одобравању средстава за 4 породице са територије општине Трстеник, које су на овај начин трајно решиле своје стамбено питање и купиле куће у сеоском подручју општине Трстеник.

• Министарство за демографију је финансирало изградњу дечјег игралишта у дворишту вртића Бисери 1, уложивши 1.134.000динара

• Завршена је друга фаза пројекта „Санација и рекултивација постојеће несанитарсне депоније у Осаоници“, коју је финансирало Министарство за заштиту животне средине, средствима у износу од 66 милиона динара. Амбасада Швајарске је донирала постројење за прераду оцедних вода вредно 15 милиона динара. На овај начин, затворено је и рекултивисано 2/3 тела депоније а остатак претворен у санитарну касету која омогућава одлагање отпада у складу са еколошким стандардима.

• Завршена је реконструкција објекта вртића Бисери 2, коју је финансирало Министарство локалне самоуправе, издвојивши 19 милиона динара.

• Завршена је адаптација објекта старе Музичке школе за потребе Канцеларија за младе, средствима Министарства за омладину и спорт у износу од 2.5 милиона динара.

• Са фондацијом СОС дечја села Србија отписан је уговор о реализацији „Програма јачања породице“, који за циљ има смањење ризика од измештања деце из биолошких породица.

• Општина Трстеник је заједно са Министарством рударства и енергетике извдојила укупно 10 милиона динара намењених пројектима енергетске ефикасности која подразумева замену столарије, радове на фасади, крововима и замену котлова. Потписано је 74 уговора са грађанима који су се пријавили на овај позив.

• Министарство здравља је Закључком Владе Републике Србије донирало два возила Дому здравља „ Др Сава Станојевић“, санитет и возило за дијализу а општина Трстеник је набавила нови санитет и два возила за патронажну службу, чиме је значајно зановљен возни парк ове установе.

• Средствима Буџета општине Трстеник набављени су инструменти и уређаји који олакшавају рад здравственим радницима и боље услове лечења за пацијенте општине Трстеник. Поред стерилизатора који је вредан 4 милиона динара, набављени су уређаји за службу офтамологије, гинекологије, орл,службе за физикалну медицину,лабораторијске дијагностике,патронаже.

• Захваљујући добрим односима које негујемо, другу годину за редом средства Амбасаде Пољске улажу се у трстенички Дом здравља. Набављена је четвороћелијска купка вредна 13.000 еура, чиме је уређај наком 20 година стављен у функцију.

• Потписан је уговор о реализацији малог гранта у оквиру пројекта „ Јачање отпорности на природне катастрофе и унапређење стратегије приправности“ са партнером Caritas Србија, чиме је општина Трстеник добила средства у износу од 2.5 милиона динара и набавила опрему за поверенике цивилне заштите,опрему за унапређивање система раног упозоравања и део опреме за Ватрогасну јединицу. Кроз исти програм, извршено је чишћење Оџачке реке, дела Чаирског потока а санирана је и дивља депонија у Великој Дренови.

• Кроз програм одржавања водотокова другог реда који су у надлежности локалне самоуправе, издвојено је 5 милиона динара, чиме су очишћени следећи водотокови у критичним деоницама:

Љубостињска река 200m,
Планиничка река 100m,
Медвеђанска река 500m,
Река Сребреница у делу Старог Трстеника 100m,
Црнишавска река у Доњој Црнишави ,120 m,
Јаз у Горњем Рибнику,2250m
Лештак у Лозни 120m
Чаирски поток,100m
Зацевљени део Чаирског потока.120m
Бајин поток, (каскаде)

• Средствима Буџета јединице локалне самоуправе уложено је 70 милиона динара у изградњу и реконструкцију постојеће саобраћајне инфраструктуре. Радови на различитим деоницама извођени су на сонову захтева месних заједница, водећи рачуна о приоритетима. Овим средствима, улагано је у општинске и некатегорисане путеве. Уређивани су и пољски путеви за шта је издвојено 12 мнилиона динара.

• Потписани су уговори са представницима спортских удружења, у циљу унапређења и развоја спорта у општини Трстеник, чиме је распоређено 22 милиона динара за различите програмске активности.

• Потписани су уговори са пољопривредним произвођачима за субвенције приликом набавку механизације у износу од 10 милиона динара. За осигурање усева пољопривредницима је додељено 6,3 милиона динара.

• Потписано је 8 уговора са представницима грађана којима су реализовани пројекти из програма „ Да се ради и гради по твом“, укупне вредности 2 милиона динара.

• Средствима Фонда за младе таленте у укупном износу 6 милиона динара додељена су средства за 78 најуспешнијих студената и ученика општине Трстеник . Обезбеђена су средства за Поклон честитку за ђака првака, намењених опремању деце за полазак у први разлред у износу од 5000динара. 2022.године уписано је 265 првака којима је уплаћен овај износ. Обезбеђени су пакетићи за све полазнике ПУ Бисери и за све ученике од првог до четвртог разреда (укупно 2192 пакетића) као и једнодневни излет за предшколце. Ђаци генерација на поклон добијају лаптоп рачунар. Средства намењена родитељима новорођене деце су увећана са 25.000 на 30.000 динара једнократно, а све незапослене породиље добијају 10.000 динара месечно током трајања породиљског одсуства. Сваке године набављају се седишта за бебе које финансира Савет за безбедност саобраћаја, а током 2022.године подељено је 171 седиште.

• Средствима Буџета реновирана је куглана у оквиру Хале спортова у шта је уложено 1.500.000 динара ,као и балон сала , у шта је уложено 1.300.000 динара.

• 14 милиона динара уложено је у унапређење услова рада у објектима школа.

ОШ „Јован Јовановић Змај“,реконструкција крова
ОШ „ Кнегиња Милица“, столарија у подручним одељењима у Горњем Рибнику и Лопашу
ОШ „Свети Сава“, столарија и кров у подручним одељењима у Оџацима и Дубљу
ОШ „Раде Додић“ Милутовац, реконструкција трпезарије
ОШ „ Живадин Апостоловић“, свлачионице у оквиру фискултурне сале
Гимназија „Вук Караџић“ ,подови
Средња Техничка школа, набавка рачунарске опреме
ПУ Бисери 1 , санација крова и набавка опреме.

• Набављено је возило за одвожење смећа , вредности 6 милиона динара као и додатне посуде за одлагање смећа у циљу унапређења услуге организованог одвожења смећа са целе територије општине Трстеник.

• Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде упућена је иницијатива за измену Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, члан 9, став 4, како би се у делу износ премије осигурања у максималном износу од 70%, уврстили и пољопривредници општине Трстеник и Расинског округа.

• Дирекцији за имовину упућена је иницијатива за решавање статуса стамбених објеката у насељеном месту Богдање, подношењем Захтева за пренос јавне својине на непокретностима Републике Србије у јавну својину општине Трстеник, без накнаде.

• Организована је прва свечана додела борачких легитимација које издаје Министарство за рад, борачка и социјална питања за носиоце овог права.

• Покренута је процедура за подизање бисте др Сави Станојевићу, имајући у виду велики јубилеј и 70 година постојањаа и рада Дома здравља „Др Сава Станојевић“

• У поступку израде и доношења Нацрта буџета за 2023.годину, потребно је истаћи и отвореност и укључење јавности кроз организовање две јавне расправе. У процесу планирања радова и активности, обављени су разговори са представницима месних заједницима и председницима скупштина станара.

• Организован је Сајам запошљавања у сарадњи са Привредном комором Расинског округа , Националном службом за запошљавање и Општим удружењем предузетника.

• Оштина Трстеник и Национална служба за запошљавање заједнички су финансирале мере активне политике запошљавања извајањем укупно 12 милиона динара. Подржане су мере самозапошљавања, стручне праксе, јавни радови и запошљавање категорије теже запошљивих лица.

• Одржано је више радних састанака са члановима Владе Републике Србије,а званичници су након реализованих пројеката и посетили општину Трстеник.

Министарком привреде, Анђелком Атанасковић у циљу унапређења привредног амбијента;
Министром саобраћаја, грађевинарства,и инфраструктуре ,Томиславом Момировићем, а у циљу унапређења саобраћајне и комуналне инфраструктуре;
Министарком заштите животне средине, Иреном Вујовић;
Министром за спољне послове, Николом Селаковићем;
Председницом Владе Републике Србије, Аном Брнабић,
Министарком државне управе и локалне самоуправе, Маријом Обрадовић
Директором Коридора Србије, Александром Антићем
Министром пољопривреде, Браниславом Недимовићем.

Извор: Општина Трстеник