Вести

Влада се одговорно односи и према грађанима и према буџету Републике Србије

Након усвајања буџета за 2020. годину пред нама је сет пореских закона који ће бити подстрек додатном запошљавању, како би се фискални простор, који смо креирали, употребио и био искоришћен за даље запошљавање свих наших грађана. У овом смислу говоримо о две врсте подстицаја. Као прво, говоримо о смањењу оптерећења на зараде, како би се континуирано, из године у годину, обезбеђивало спровођење ове мере коју смо осмислили као подстрек развоју привреде.

Подсећам да смо приликом усвајања буџета за 2019. годину ми заправо усвојили Одлуку о смањењу оптерећења зараде са 63 на 62%. Овај 1% заправо износи 13 милијарди динара. Ова средства су планирана тако да не наруше финансијску стабилност буџета, али и да стимулишу послодавца да у својим фирмама, дакле, или дође до новог запошљавања или да повећају плате или уложе у нове технологије онако како самим послодавцима то буде одговарало.

Предвиђено је укидање дела доприноса за ПИО на терет послодавца од пола процента и ова мера представља нове олакшице за послодавце како би се они додатно мотивисали на нова запошљавања. Предлог је и повећање неопорезивог дела на зараде у Закону о порезу на доходак грађана са 15.300 на 16.300, што ће помоћи да се оптерећење на зараде смањи са 62 на 61% током 2020. године. То је управо тај континуитет о коме причамо.

Други део подстицаја се односи на смањење доприноса и смањење пореза за сва запослена лица и то током наредне три године - током 2020. године у износу од 100%, током 2021. године 95%, и током 2022. године у износу од 85%. Исто тако, порези се смањују за новонастањена лица и за оне послодавце који се одлуче да упосле високо квалификовану радну снагу. Дакле, по први пут доносимо конкретне мере како бисмо се још одлучније упустили у смањење незапослености и оно што је јако важно, ми сада у буџету имамо простора, имамо финансијске услове за ову меру, али постоји и политичка воља и постоји план и програм како да се привреди помогне.

Од 2012. године, подсећам, ми смо отворили 700 хиљада нових радних места, 700 хиљада људи је добило прилику да ради и да од свог рада издржава своје породице. Ово је изванредан резултат, али сигурно је да се овде нећемо зауставити и да ћемо наставити одлично да се боримо за нова радна места и за смањење незапослености. Закони пред нама доносе и ефикаснији рад пореске администрације, једноставнију комуникацију, ослобађање од плаћања такси за уверења издата и поднета електронским путем. Све ове мере креиране су да са једне стране буду, дакле, подстрекну овом запошљавању, а са друге стране да донесу и поједностављени поступак који се води код јавних бележника, размену података и на крају бржи и ефикаснији поступак.

Када је реч о теми пензија, од 1. јануара 2020. године пензије ће се обрачунавати по швајцарском моделу, односно биће усклађиване по швајцарској формули, што значи да ће се усклађивати у односу на стопу инфлације и стопу раста плата, што је један здрав и одржив модел, што ће бити наравно и гарант и редовност и висине исплате ових давања и сваке године се, то са поносом можемо рећи, издваја мање новца из буџета и ја подсећам да током 2012. године из буџета исплаћивано 59% за пензије. Ми ове године издвајамо 26% из буџета, што је показатељ да смо изузетно опоравили пензиони фонд који је био опустошен, али и да смо поправили тај однос бројности осигураника и броја пензионера и да је пензиони систем сада здрав и одржив.

Пензионери током 2020. године могу очекивати повећање од 5,4%, али не само то, већ и једнократне исплате када се за то стварају финансијски услови, а подсећам да су почетком овог месеца сви пензионери добили уплате од по пет хиљада динара.

Дакле, јасно је да је резултат постигнут отварањем бројних фабрика широм Србије, отварањем великог броја нових радних места, упошљавањем наших људи и током 2020. године ми такође и кроз Национални инвестициони план можемо очекивати бројне нове инвестиције и наши резултати ће гарантовати да ћемо и у наредном периоду радити истим темпом и на исти начни настојати да подигнемо квалитет живота свих наших грађана.

Више инвестиција, бољи стандард наших грађана, али наравно све је засновано на реалним основама и одрживо тако да се не наруши овај постигнути финансијски напредак, ова стабилност коју смо постигли, за шта се свакодневно бори и Александар Вучић и СНС и што су грађани свакако препознали наградећи нас својим поверењем на свим изборима и јасно поручили да политика СНС и политика Александра Вучића нема алтернативу.