ТРСТЕНИК НЕ СМЕ ДА СТАНЕ!

Трстеник има доста села у својој општини, у сваком селу се подједнако ради.

Све је боље него што је било!
#SNS #Vucic
#trsteniknesmedastane
#srbijanesmedastane